Pentru înscrierea la cursurile şcolii de şoferi aveţi nevoie de următoarele acte:
 • Cerere de înscriere (se completează la sediul şcolii de şoferi)
 • Copia actului de identitate
 • Fişă medicală (valabilă 1 an)
 • Aviz psihologic (valabil 1 an)
 • Cazier judiciar - cu menţiunea "Pentru examen de conducere auto" (valabil 6 luni)
 • Copia permisului de conducere (dacă posedaţi permis şi doriţi adăugarea categoriei B)

Aceste acte le puteţi obţine şi cu ajutorul instructorului auto cu care aţi ales să efectuaţi orele de conducere.
În afară de actele necesare la înscriere, pentru examen aveţi nevoie de:
 • Chitanţa reprezentând plata taxei pentru permis = 89 lei
  (plătită la Poştă, CEC Bank, sau online)
  (această taxă s-a majorat de la 68 lei la 89 lei începând cu 17.06.2020)

Toate celelalte acte necesare completării dosarului de examinare vor fi pregătite de Şcoala EURO DRIVER.
Dacă sunteţi cetăţean străin:
 • Document care să ateste stabilirea domiciliului (reşedinţei) în România
 • Declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedaţi un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu v-a fost suspendat sau anulat (dacă nu posedaţi permis)